Икономика

Икономика

Дипломни по икономика

Разполагаме хора, разработващи теми по икономика, с богат опит, които свършват поставената им задача в кратък срок.

Изработваме теми по:

- маркетинг;

- микроикономика;

- макроикономика;

- международни отношения;

- счетоводство;