Педагогика

Педагогика

Поемаме и казуси по педагогика, дипломни и курсови свързани с изнасянето на уроци, учителска подготовка и други.